Vergoedingen en Tarieven

Bij vragen over de vergoeding of over de tarieven kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bel ons (0)85 484 40 97
Stel een vraag

Vergoedingen en Tarieven

Bij vragen over de vergoeding of over de tarieven kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bel ons
Stel een vraag

Bij T.I.M. Psychologie is Maurits van Zijl een BIG-geregistreerde Gezondheidszorg (Gz)-psycholoog en Merel van der Spoel NIP Psycholoog. LET OP! De vergoeding van de psychologen is verschillend. Maurits is vanwege zijn GZ kwalificatie wel vergoed uit de basisverzekering, hiervoor gelden de contracten. Dit geldt niet voor Merel.

Gz-psychologen voldoen aan de eisen die zorgverzekeraars wettelijk stellen en worden vergoed uit de basisverzekering. Indien je bij je zorgverzekeraar een zuivere restitutiepolis hebt, dan wordt je behandeling 100% vergoed. Als je een naturapolis hebt, krijg je een bepaald percentage vergoed, maar dit verschilt per zorgverzekeraar. De verzekeraar vergoedt minimaal 65% en maximaal 100% van de kosten voor de behandeling. De exacte vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het pakket dat je daar hebt afgenomen. Wanneer je gebruik maakt van deze BGGZ heb je een verwijzing van de huisarts nodig.

Wanneer je geen verwijzing wilt of hebt dan kun je via de aanvullende verzekering kijken of je behandeling vergoed wordt. Wij adviseren iedereen dit voor zichzelf goed na te kijken.

Voor de Generalistische Basis GGZ geldt tevens, los van de vergoeding die je zorgverzekeraar geeft, het verplichte eigen risico van €385,-.

Denk hierbij aan hulp voor problemen met werk- en relatieproblematiek, behandeling van aanpassingsstoornissen, psychosociale hulp, preventie en dienstverlening, psychologische hulp in verband met somatische aandoeningen. Als je dan toch gebruik wilt maken van onze dienstverlening, kun je per gesprek bij ons betalen. Dit wordt na elke sessie gefactureerd.

Tot slot komt het voor dat je aan het eind van een BGGZ traject nog meer behoefte hebt aan psychologische zorg terwijl deze niet meer onder de vergoede zorg valt. In dat geval is het ook mogelijk om nog extra gesprekken in te plannen.

Sommige cliënten voelen zich er niet prettig bij dat er informatie over hun psychologisch welbevinden gedeeld wordt met de zorgverzekeraar. In dat geval kun je er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van vergoeding. Je kunt dan per gesprek bij ons betalen.

De vergoeding zonder contract met zorgverzekeraars verloopt via de volgende route:
Je krijgt dan van ons per sessie een factuur (voorschot-nota) die je eerst zelf betaalt. Deze kosten krijgt je tussentijds niet van je zorgverzekeraar vergoed. Aan het einde van de behandeling krijg je een totaalfactuur met mogelijk een laatste verrekening die je nog aan T.I.M. Psychologie dient te voldoen. De totaalfactuur kun je vervolgens zelf indienen bij je zorgverzekeraar.

De tarieven voor GBGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en deze Tarieven voor Curatieve GGZ zijn te raadplegen op de NZa website.
Op basis van een overeenkomst met je zorgverzekeraar kan sprake zijn van een korting op dit NZa-maximumtarief. Er geldt een vast tarief per prestatie waarin alle tijd is verrekend, zowel directe tijd (contactmomenten zoals sessies en elektronische communicatie) als indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek).
In de GBGGZ wordt een onderscheid gemaakt tussen de prestaties:
Kort, Middel, Intensief, Chronisch, en Onvolledig Behandeltraject.
Welke prestatie van toepassing is, wordt ingeschat door de GZ psycholoog en met je besproken, in of omstreeks de eerste zitting. Het werken met pakketprijzen betekent ondermeer dat als je tussentijds besluit te stoppen met de behandeling,  de volledige kosten van de afgesproken behandeling in rekening gebracht worden.

Niet verzekerde medische zorg valt onder de regels en binnen de tarieven overige product (OVP). Het betreft hier begeleiding/ behandeling of advies welke niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Check je verzekering of het dan uit de aanvullende verzekering kan!

Code Prestatie Maximumtarief
180001 Kort € 522,13
180002 Middel € 885,01
180003 Intensief € 1.434,96
180004 Chronisch € 1.380,49
180005 Onvolledig behandeltraject € 228,04

Met de volgende verzekeraars hebben wij een contract afgesloten

Psychosociale consulten Omschrijving Duur per sessie Tarief
Individuele sessie.
Uit aanvullende verzekering uitgevoerd door GZ psycholoog
Geen sprake van DSM stoornis 50 minuten € 105,95

Psychologische zorg en coaching

Soort zorg Duur per sessie Tarief
Individuele psychosociale consult kort.
zonder vergoeding van verzekering
50 minuten € 95,-
Psychosociaal consult lang.
zonder vergoeding van verzekering
90 minuten € 142,50
Relatietherapie 50 minuten € 125,- (ex. 21% BTW)
Buiten kantoortijd
(voor 09.00 en na 17.00)
+ € 20,-
In company trajecten Duur per sessie Tarief
In company individueel 50 minuten € 115,- (ex. 21% BTW)
In company workshop/training In overleg Op basis van offerte
In company langdurig traject In overleg Op basis van offerte

Investeren in personeel
Werkgevers zien steeds meer het nut in van een coaching traject en zijn vaak bereid om in hun medewerkers te investeren!
Vraag bij de werkgever of je bedrijfsarts naar de mogelijkheden.

Voor bedrijven of ZZP’ers is het belangrijk om te weten dat de kosten opgevoerd kunnen worden als coaching en op die manier opgevoerd kunnen worden als bedrijfskosten. Er wordt dan BTW bij de prijs berekend.

No-Show
Wanneer je onverwacht niet kunt, meldt het dan maximaal 24 uur van te voren. Anders zijn wij genoodzaakt een bedrag van €45,- te rekenen. Wanneer je op maandag een afspraak hebt, wordt vrijdag 18.00 het laatste moment om af te melden.

Bij T.I.M. Psychologie is Maurits van Zijl een BIG-geregistreerde Gezondheidszorg (Gz)-psycholoog en Merel van der Spoel NIP Psycholoog. LET OP! De vergoeding van de psychologen is verschillend. Maurits is vanwege zijn GZ kwalificatie wel vergoed uit de basisverzekering, hiervoor gelden de contracten. Dit geldt niet voor Merel.

Gz-psychologen voldoen aan de eisen die zorgverzekeraars wettelijk stellen en worden vergoed uit de basisverzekering. Indien je bij je zorgverzekeraar een zuivere restitutiepolis hebt, dan wordt je behandeling 100% vergoed. Als je een naturapolis hebt, krijg je een bepaald percentage vergoed, maar dit verschilt per zorgverzekeraar. De verzekeraar vergoedt minimaal 65% en maximaal 100% van de kosten voor de behandeling. De exacte vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het pakket dat je daar hebt afgenomen. Wanneer je gebruik maakt van deze BGGZ heb je een verwijzing van de huisarts nodig.

Wanneer je geen verwijzing wilt of hebt dan kun je via de aanvullende verzekering kijken of je behandeling vergoed wordt. Wij adviseren iedereen dit voor zichzelf goed na te kijken.

Voor de Generalistische Basis GGZ geldt tevens, los van de vergoeding die je zorgverzekeraar geeft, het verplichte eigen risico van €385,-.

Denk hierbij aan hulp voor problemen met werk- en relatieproblematiek, behandeling van aanpassingsstoornissen, psychosociale hulp, preventie en dienstverlening, psychologische hulp in verband met somatische aandoeningen. Als je dan toch gebruik wilt maken van onze dienstverlening, kun je per gesprek bij ons betalen. Dit wordt na elke sessie gefactureerd.

Tot slot komt het voor dat je aan het eind van een BGGZ traject nog meer behoefte hebt aan psychologische zorg terwijl deze niet meer onder de vergoede zorg valt. In dat geval is het ook mogelijk om nog extra gesprekken in te plannen. Ook hiervoor kun je per gesprek betalen.

Sommige cliënten voelen zich er niet prettig bij dat er informatie over hun psychologisch welbevinden gedeeld wordt met de zorgverzekeraar. In dat geval kun je er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van vergoeding. Je kunt dan per gesprek bij ons betalen.

De vergoeding zonder contract met zorgverzekeraars verloopt via de volgende route:
Je krijgt dan van ons per sessie een factuur (voorschot-nota) die je eerst zelf betaalt. Deze kosten krijgt je tussentijds niet van je zorgverzekeraar vergoed. Aan het einde van de behandeling krijg je een totaalfactuur met mogelijk een laatste verrekening die je nog aan T.I.M. Psychologie dient te voldoen. De totaalfactuur kun je vervolgens zelf indienen bij je zorgverzekeraar.

De tarieven voor GBGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en deze Tarieven voor Curatieve GGZ zijn te raadplegen op de NZa website.
Op basis van een overeenkomst met je zorgverzekeraar kan sprake zijn van een korting op dit NZa-maximumtarief. Er geldt een vast tarief per prestatie waarin alle tijd is verrekend, zowel directe tijd (contactmomenten zoals sessies en elektronische communicatie) als indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek).
In de GBGGZ wordt een onderscheid gemaakt tussen de prestaties:
Kort, Middel, Intensief, Chronisch, en Onvolledig Behandeltraject.
Welke prestatie van toepassing is, wordt ingeschat door de GZ psycholoog en met je besproken, in of omstreeks de eerste zitting. Het werken met pakketprijzen betekent ondermeer dat als je tussentijds besluit te stoppen met de behandeling,  de volledige kosten van de afgesproken behandeling in rekening gebracht worden.

Niet verzekerde medische zorg valt onder de regels en binnen de tarieven overige product (OVP). Het betreft hier begeleiding/ behandeling of advies welke niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Check je verzekering of het dan uit de aanvullende verzekering kan!

Met de volgende verzekeraars hebben wij een contract afgesloten

Niet verzekerde medische zorg valt onder de regels en binnen de tarieven overige product (OVP). Het betreft hier begeleiding/ behandeling of advies welke niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Check je verzekering of het dan uit de aanvullende verzekering kan!

Prestatie

Maximum NZA tarief:
€503,47

Maximum NZA tarief:
€ 853,38

Maximumtarief:
€ 1.383,65

Maximumtarief:
€ 1.330,98

Maximum NZA tarief:
€219,78

Psychosociale consulten

Uit aanvullende verzekering uitgevoerd door GZ psycholoog

Omschrijving:
Geen sprake van DSM stoornis

Duur per sessie:
50 minuten

Tarief:
€ 105,95

Psychologische zorg en coaching

Soort zorg

Zonder vergoeding van verzekering

Duur per sessie:
50 minuten

Tarief:
€95,-

Zonder vergoeding van verzekering

Duur per sessie:
90 minuten

Tarief:
€ 142,50

Duur per sessie:
50 minuten

Tarief:
€125,- (ex. 21% BTW)

Voor 09.00 en na 17.00

Tarief:
+€20,-

In company trajecten

Duur per sessie:
50 minuten

Tarief:
€115,- (ex. 21% BTW)

Duur per sessie:
In overleg

Tarief:
Op basis van offerte

Duur per sessie:
In overleg

Tarief:
Op basis van offerte

Investeren in personeel
Werkgevers zien steeds meer het nut in van een coaching traject en zijn vaak bereid om in hun medewerkers te investeren!
Vraag bij de werkgever of je bedrijfsarts naar de mogelijkheden.

Voor bedrijven of ZZP’ers is het belangrijk om te weten dat de kosten opgevoerd kunnen worden als coaching en op die manier opgevoerd kunnen worden als bedrijfskosten. Er wordt dan BTW bij de prijs berekend.

No-Show
Wanneer je onverwacht niet kunt, meldt het dan maximaal 24 uur van te voren. Anders zijn wij genoodzaakt een bedrag van €45,- te rekenen. Wanneer je op maandag een afspraak hebt, wordt vrijdag 18.00 het laatste moment om af te melden.

Gepassioneerde psychologen met verschillende specialisaties

TiM Psychologie Maurits

Maurits van Zijl

Ik ben GZ-psycholoog met ervaring in de Basis GGZ en Specialistische GGZ en brede interesse in verschillende psychische problematiek.
Werkzaam op dinsdag t/m vrijdag in Zoetermeer

TiM Psychologie Renate

Renate Brouwer

Ik ben GZ-psycholoog met ervaring in kortdurend en klachtgericht behandelen binnen de generalistische basis GGZ, alsook in het behandelen van meer complexe problematiek binnen de specialistische GGZ.
Werkzaam op dinsdag in Zoetermeer

Gepassioneerde psychologen met verschillende specialisaties

Maurits

TiM Psychologie Maurits

GZ-psycholoog, ervaring in de Basis GGZ en Specialistische GGZ en brede interesse in verschillende psychische problematiek.
Werkzaam op dinsdag t/m vrijdag in Zoetermeer

Renate

TiM Psychologie Renate

Ik ben GZ-psycholoog met ervaring in kortdurend en klachtgericht behandelen binnen de generalistische basis GGZ, alsook in het behandelen van meer complexe problematiek binnen de specialistische GGZ.

Op de dinsdagen ben ik werkzaam bij Together in Motion Psychologie, locatie Zoetermeer.

1. Aanmelden

Schrijf je in via het aanmeldformulier op de website. Je kan altijd eerst contact met ons opnemen om samen in te schatten of wij iets voor je kunnen betekenen.

2. Intakegesprek

Tijdens 2 intakegesprekken wordt bepaald wat je nodig hebt. Dit is uiteraard afhankelijk van de hulpvraag en complexiteit van je situatie.

3. Behandelplan

Na de intake volgt een conclusie en diagnose en stellen we de doelen voor behandeling samen op.
We maken dan gezamenlijk een behandelplan en starten direct met de behandeling.

4. Behandeling

We richten ons voornamelijk op de behandeling van klachten waarbij mensen nog voldoende in staat zijn zelfstandig te functioneren, maar door een bepaalde psychische klacht beperkt worden in hun dagelijkse doen en laten.

1. Aanmelden

Schrijf je in via het aanmeldformulier op de website. Je kan altijd eerst contact met ons opnemen om samen in te schatten of wij iets voor je kunnen betekenen.

2. Intakegesprek

Tijdens 2 intakegesprekken wordt bepaald wat je nodig hebt. Dit is uiteraard afhankelijk van de hulpvraag en complexiteit van je situatie.

3. Behandelplan

Na de intake volgt een conclusie en diagnose en stellen we de doelen voor behandeling samen op.
We maken dan gezamenlijk een behandelplan en starten direct met de behandeling.

4. Behandeling

We richten ons voornamelijk op de behandeling van klachten waarbij mensen nog voldoende in staat zijn zelfstandig te functioneren, maar door een bepaalde psychische klacht beperkt worden in hun dagelijkse doen en laten.

Samenwerkingen & Partners

waar we trots op zijn

Telefonisch contact?

Maandag – vrijdag | 08.00 – 17.30
085 48 44 097

Vragen?

Stuur je vraag naar info@timpsychologie.nl

Mijn vergoeding?

Ervaringen met  TiM Psychologie

“Snelle behandeling, goed mijn verhaal kunnen vertellen, en de juiste richtlijnen meegegeven. Altijd goed bereikbaar en nooit iets teveel met vragen. Heel erg tevreden met de behandeling.”

9.2/10Lees meer

“Behandeling gekregen voor paniek en angstklachten. Na 7 behandelingen bij Maurits al bijna een jaar klachten vrij. Door de vele praktische handvaten, oefeningen en tips. Hij is heel praktisch en totaal niet zweverig. Ik voel mij eindelijk begrepen en nog steeds veel baat bij deze behandeling. Bedankt Maurits!”

9.7/10Lees meer

“Ik vond het erg fijn dat je alles op je eigen manier en tempo kan doen en hierbij de juiste handvaten heb gekregen. Het heeft me zeker goed gedaan!”

9.2/10Lees meer